''Εν δυνάμει" δότες οργάνων θα θεωρούνται όλοι στο εξής, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο για τις μεταμοσχεύσεις. Θα εξαιρούνται μόνον όσοι  θα έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, ευρισκόμενοι εν ζωή στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα ρύθμιση και το προσχέδιο νόμου που πρόκειται να κατατεθεί, τα ζωτικά όργανα από θανόντα ενήλικα, θα μπορούν να αξιοποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες, εκτός και αν το θανόν πρόσωπο έχει εκφράσει εγγράφως προηγούμενα την αντίθεσή του σε αυτό.

Ένα αρχείο, το οποίο πρόκειται να δημιουργηθεί θα καταγράφει τις περιπτώσεις άρνησης ενηλίκων στον Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Βεβαίως το γνήσιο της υπογραφής θα επισυνάπτεται με την αίτηση άρνησης, έτσι ώστε να εξαιρούνται.