Ένα τυχερό δελτίο που κερδίζει το ποσό των € 4.715.128,94 βρέθηκε κατά τη σημερινή διαλογή της 1360ηςκλήρωσης του ΛΟΤΤΟ στην πρώτη κατηγορία (6άρια).

Οι αριθμοί που κερδίζουν είναι οι:


7 - 29 - 35 - 36 - 46 - 48 + 6