Η MEMO Εκπαιδευτική, πρωτοπόρα στην προετοιμασία υποψηφίων για αξιολόγηση ή μετάταξη στο Δημόσιο και σε άλλους φορείς, ανακοινώνει την έναρξη σεμιναρίων που αφορούν την απόκτηση Πιστοποιητικού Χειρισμού Η/Υ ( ECDL, Vellum ) αλλά και εξετάσεων γιας την απόκτηση του πιστοποιητικού Αγγλικής γλώσσας - Lower ή Proficiency – του Διεθνούς αναγνωρισμένου οργανισμού City and Guilds.

Τα παραπάνω σεμινάρια παρέχονται με τρεις διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους :

1. Συμβατική διδασκαλία
2. Ιδιαίτερα μαθήματα
3. e-learning
4. Συνδυασμός των παραπάνω

Η ΜΕΜΟ Εκπαιδευτική είναι το μοναδικό Εξεταστικό Κέντρο που διενεργεί εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού ECDL κάθε εβδομάδα καθώς και διενέργιεα των εξετάσεων City and Guilds κάθε δύο μήνες. Ολες οι παραπάνω πιστοποιήσεις είναι αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ. Πληροφορίες : 2821054002 – 54003. Email : [email protected]