Από το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνεται προς τους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ότι δίνεται παράταση εγγραφής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ (πληροφορική με επίσημο πτυχίο 4 ενοτήτων δηλαδή word-excel-internet-power point).

ΝΕΑ Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών ορίζεται η 8η-2-2013.