Σε μια νέα σημαντικότατη απόφαση προέβη το Εφετείο Ηρακλείου που κούρεψε κατά 70% το χρέος υπερχρεωμέου άνεργου πατέρα 2 παιδιών. Ο υπερχρεωμένος πολίτης κατέφυγε στο νομικό της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου – Κρήτης τμήμα λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης στις δανειακές υποχρεώσεις του μετά την δραματική μείωση των εισοδημάτων του.

Η παρουσίαση της περίπτωσης έχει ως εξής:

Ο αιτών είναι έγγαμος, πατέρας δυο τέκνων, άνεργος από το 2010 καθώς απολύθηκε από την εταιρία στην οποία εργαζόταν, ενώ η σύζυγος του είναι δημόσιος υπάλληλος και εκκρεμεί και η δική της αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.

Το συνολο των οφειλών του σε τρεις τράπεζες ανέρχονταν σε 151.749,93 €

• Ενώ το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο ειναι μια κατοικία επιφάνειας 70,30 τ.μ, που βρίσκεται στο Ηράκλειο, στην οποία ο αιτών είναι κύριος κατά ποσοστό 1/2 εξ’ αδιαιρέτου και η οποία αποτελεί την κύρια κατοικία της οικογένειας του.

Με οριστική απόφαση του το Εφετείο όρισε τα εξής:

1. Επί 4ετία, μηνιαία καταβολή του ποσού των 300 ευρώ συμμέτρως κατανεμημένο προς τους πιστωτές του.

2. Για την προστασία της κύριας κατοικίας ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας, (80.000 : 2 = 40.000 x 85% = 34.000 ευρώ) σε χρόνο εξόφλησης τα 15 χρόνια.. Χρόνος έναρξης καταβολής των δόσεων για την προστασία της κύριας κατοικίας τρία χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης.

Πρόκυψε δηλαδή συνολικό κούρεμα χρέους κατά 70%

Η Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου – Κρήτης με ανακοίνωσή της ευχαριστεί θερμότατα το νομικό της τμήμα για την τεκμηρίωση και τελεσίδικη επιτυχή έκβαση μιας ακόμη υπόθεσης υπερχρέωσης. Συμβουλεύει δε τους καταναλωτές οι οποίοι παρουσιάζουν ανάλογη οικονομική κατάσταση με την περίπτωση που αναφέρουμε να έρθουν σε επαφή μαζί μας για πληροφορίες και συμβουλές.