Υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης Στ. Καλογιάννη απόφαση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης χρηματικού ποσού 63,5 εκατ. ευρώ για τη δημοπράτηση με ανοικτή διαδικασία του έργου «Αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος Πάνορμος – Εξάντης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο Ν. Ρεθύμνου».

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, συνολικού μήκους 10 χλμ και περιλαμβάνει:

την μετατροπή του σε κλειστό αυτοκινητόδρομο πλάτους 22,25μ (2 λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση) με διαπλάτυνση της υφιστάμενης διατομής και βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του
την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Πανόρμου
την κατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων, της κοιλαδογέφυρας στην περιοχή του Εξάντη καθώς και των ανισόπεδων διαβάσεων για την επικοινωνία των εκατέρωθεν περιοχών
την κατασκευή του απαιτούμενου παράπλευρου οδικού δικτύου.

Το έργο είναι ενταγμένο στο τομεακό πρόγραμμα του υπουργείου «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.