Η οικονομική κρίση όπως εμφανίστηκε με τη μείωση κατανάλωσης, αύξηση πρώτων υλών, αύξηση φορολογίας και έκτακτη εισφορά, εκτόξευση επισφαλειών και κεφαλαιακών υπο-αξιών ήταν ο βασικός λόγος που οδήγησε σε ζημιές το 62% των εισηγμένων εταιρειών, στη χειρότερη χρονιά των τελευταίων 3 δεκαετιών.

Τις δραματικές απεικονίσεις των αποτελεσμάτων χρήσης 2010 για τις εισηγμένες επισημαίνει με χθεσινή ανάλυσή της η ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Όπως άλλωστε έδειξε η έρευνα της «Η» στα αποτελέσματα μετά από φόρους των εταιρειών του FTSE ASE 20 (μείωση 88% σε σχέση με το 2009) η πλειονότητα των εισηγμένων έχουν κτυπηθεί από την κρίση και οι εταιρείες που ξεχώρισαν θετικά ήταν λίγες και κυρίως οι εξωστρεφείς.

Η ανάλυση της ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ αναφέρει ότι είναι πρωτοφανείς οι ζημίες (3,1 δισ. ευρώ) που καταγράφηκαν το 2010, ενώ το 62% των εισηγμένων παρουσίασε ζημιογόνα χρήση. Επισημαίνεται επίσης ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δέχθηκαν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις της κρίσης, ενώ η αγορά διαπραγματεύεται χαμηλότερα από τη λογιστική της αξία (Book Value). Ενδεικτικά της κατάστασης ήταν τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι 101 εισηγμένες έκλεισαν με κέρδη, εκ των οποίων οι 62 παρουσίασαν μείωση κερδών, ενώ οι ζημιογόνες αυξήθηκαν σε 164 με αύξηση ζημιών στις 64 εταιρείες και 59 εταιρείες να επιστρέφουν από κέρδη (χρήση 2009) σε ζημίες (χρήση 2010).

Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 76,413 δισ. ευρώ με αύξηση 4,5%, τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 7,337 δισ. ευρώ με υποχώρηση κατά 27,6%, ενώ δραματική ήταν η πτώση (-179,45%) που παρουσιάζουν τα κέρδη μετά από φόρους.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Ένα μεγάλο μέρος από την υποχώρηση των κερδών μετά από φόρους αποδίδεται και στην έκτακτη εισφορά που κλήθηκαν να πληρώσουν οι περισσότερες κερδοφόρες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα περιθώρια κέρδους τα οποία ,όπως επισημαίνεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ Χρηματιστηριακή, «έχουν κυριολεκτικά διαλυθεί».

Οι εταιρείες της μικρής κεφαλαιοποίησης δουλεύουν με ιδιαίτερα χαμηλά νούμερα (2,4%-2,8%) όταν μια απόσταση ασφαλείας από την τελική γραμμή είναι της τάξεως του 8% - 10%. Μόνο οι εταιρείες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχουν διασώσει κάπως την κατάσταση των λειτουργικών περιθωρίων (14,09%) περιορίζοντας κατά περίπου 300 μονάδες βάσης τις απώλειες από τα περυσινά τους μεγέθη.

Ένας από τους λόγους διάλυσης των περιθωρίων αφορά την εσωτερική χρηματοδότηση των πωλήσεων που πραγματοποιούν ή είναι αναγκασμένες να πραγματοποιούν οι περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις από τη στιγμή που οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι μειωμένες κατά 32%, ενώ την ίδια στιγμή δεν υπάρχει η δυνατότητα φθηνού βραχυπρόθεσμου δανεισμού από τις τράπεζες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Τα μεγέθη του δ' τριμήνου επηρέασαν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα χρήσης 2010 καθώς ήταν ιδιαίτερα μειωμένα. Η κατανάλωση μειώθηκε εξαιτίας της μείωσης του εισοδήματος προς κατανάλωση από τη μείωση του 13ου μισθού, η εγχώρια ύφεση και το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω πετρελαίου απορρόφησαν τα κέρδη, δημιουργήθηκαν μεγάλες ζημίες από το εγχώριο αρνητικό χρηματιστηριακό κλίμα επηρεάζοντας τις χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Τέλος, η θετική συγκυρία τιμών σε μέταλλα, πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα βελτίωσε τα περιθώρια κέρδους λόγω υψηλών αποθεμάτων. Το 4ο τρίμηνο ήταν το χειρότερο τρίμηνο της χρήσης για τις τράπεζες. Όπως αναφέρει η ανάλυση της ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, οι απομειώσεις δωδεκαμήνου έφτασαν στα 7,333 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ημερησία / Ν. Σακελλαρίου