Ο ΟΑΔΥΚ σε μία στροφή σε σύγχρονες μεθόδους δραστηριοποίησης και επικοινωνίας με τους πολίτες  και τους πελάτες του, επιδιώκει μέσα από ένα προγραμματισμό δράσεων και συνεργασιών, σε σχέση με την υποχρέωσή του περί Εταιρικής και  Κοινωνικής Ευθύνης, να ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στο έργο του , τόσο στην παροχή των υπηρεσιών του όσο και στην προστασία του αγαθού που διαχειρίζεται.

Η συμμετοχή των συνεργαζόμενων τοπικών φορέων όπως η αρμόδια Διεύθυνση της ΠΕ Χανίων,   το τμήμα Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΕ Χανίων, το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης , η ΔΕΥΑΧ, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, το ΤΕΕτΔΚ καθορίζεται από την επιστημονική τους  γνώση και την πρακτική τους εμπειρία αλλά και την διάθεση προσφοράς τους στην κατάρτιση και την υλοποίηση του προγράμματος. 

Οι δράσεις απευθύνονται στους αγρότες και τους πελάτες του Οργανισμού, στους εκπαιδευτικούς περιβαλλοντικών θεμάτων όπως και σε κάθε ενεργό και ευαισθητοποιημένο περιβαλλοντικά  πολίτη με έμφαση στα παιδιά σχολικής ηλικίας.

Μετά από σειρά συναντήσεων των συνεργαζόμενων φορέων συζητήθηκαν οι προσφορότεροι τρόποι αξιοποίησης των διατιθέμενων μέσων και πόρων και προσδιορίστηκε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων οι οποίες θα αναληφθούν από κοινού.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί κατ αρχήν στα όρια της ΠΕ Χανίων και θα συνεχιστεί και στα όρια της ΠΕ Ρεθύμνου και θα ενισχύεται με την συμμετοχή περισσότερων ν φορέων.

Οι πρώτες δράσεις που έχουν προγραμματιστεί και συντονίζονται από τον ΟΑΔΥΚ είναι :

1η Δράση το Σάββατο 9 ΜΑρτίου 2013 στις Εγκαταστάσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Βάμου με θέμα : Ενημέρωση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών Περιβαλλοντικών  Προγραμμάτων σε θέματα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και την Προστασία τους.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς- εκπαιδευτές σε προγράμματα περιβάλλοντος με στόχο την έγκυρη ενημέρωσή τους σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και προστασίας τους με τοπική εξειδίκευση, θα διοργανωθεί από το ΚΠΕ Βάμου σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς και θα συντονίζεται από τον ΟΑΔΥΚ.

2η Δράση Πρωί 22 Μαρτίου 2013 περιλαμβάνει επίσκεψη  παιδιών σε έργα του ΟΑΔΥΚ, με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού.

Η εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, απευθύνεται σε μαθητές ενταγμένους σε περιβαλλοντικά προγράμματα με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και την προστασίας τους, θα διοργανωθεί από το ΚΠΕ Βάμου σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς και θα συντονίζεται από τον ΟΑΔΥΚ.

3η Δράση Απόγευμα 22 Μαρτίου 2013 εορτασμός της παγκόσμιας ημέρας νερού από το ΤΕΕ ΤΔΚ, Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

Η εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο για την διαχείριση των υδατικών πόρων με στόχο την ενημέρωση σχετικά με το Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης των Υδατικών πόρων, θα διοργανωθεί από το ΤΕΕ τΔΚ σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς και θα συντονίζεται από τον ΟΑΔΥΚ.

4η Δράση τον Απρίλιο 2013 Ημερίδα Ενημέρωσης Αγροτών από το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Πλατανιά με θέμα για την διαχείριση του νερού άρδευσης.

Η Ημερίδα Ενημέρωσης των Αγροτών του Δήμου Πλατανιά έχει στόχο την ενημέρωση για τις ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό, τα συστήματα άρδευσης, την υδρολίπανση και τις επιπτώσεις στην ποιότητα κά, θα διοργανωθεί από το ΙΕΥΦ Χανίων συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς και θα συντονίζεται από τον ΟΑΔΥΚ.   (η εκδήλωση προβλέπεται να επαναληφθεί στις έδρες και των άλλων δήμων)

5η Δράση Σεπτέμβριος 2013 Ημερίδα με θέμα Παραδοσιακές και Νέες καλλιέργειες από το ΓΕΩΤΕΕ παρ Κρήτης στο Πολιτιστικό Κέντρο ΄΄Ιουλιανός Τσιράκης΄΄ στον Σκινέ Χανίων

Η εκδήλωση έχει στόχο την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου καλλιεργητή σε παραδοσιακές και νέες καλλιέργειες, θα διοργανωθεί από το ΓΕΩΤΕΕ παρ Κρήτης σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς και θα συντονίζεται από τον ΟΑΔΥΚ.

(η εκδήλωση προβλέπεται να επαναληφθεί στους άλλους δήμους με προσαρμοσμένη θεματολογία)