Σε υπογραφή απόφασης για τη συγκρότηση δώδεκα Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες της χώρας προχώρησε ο υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Τα συμβούλια που θα συγκροτηθούν θα αποτελούν όργανα διαφορετικά από τα υπηρεσιακά συμβούλια και έχουν ως αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα Πειθαρχικά Συμβούλια συμμετέχουν πλέον και δικαστικοί λειτουργοί, με στόχο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, να ενισχυθούν οι αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.

zougla.gr