Με αφορμή την κατάργηση του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α Νέας Αλικαρνασσού και τη συγχώνευσή του με το Ι.Κ.Α. Αγίου Μηνά, ο Δήμος Ηρακλείου απέστειλε επιστολή στον Διοικητή του Ι.Κ.Α. με την οποία ζητά :

1) Την μη κατάργηση του Ι.Κ.Α. Νέας Αλικαρνασσού .

2) Την παραμονή του υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α στα όρια της Νέας Αλικαρνασσού .

Επίσης με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε επιτροπή αποτελούμενη από τους επικεφαλής των παρατάξεων και τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου προκειμένου να έχουν συνάντηση με τον Διοικητή του ΙΚΑ για ενημέρωση και επίλυση του θέματος .