Συνεδριάζουν σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει στις 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

B. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. α)Εκδίκαση της από 31-01-2013 ένστασης της εταιρείας Ε.Μ.Κ.Α. Ερωτοκριτάκης Μιχαήλ και Σια Ο.Ε. προς την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηρακλείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000 ΕΥΡΩ χωρίς το Φ.Π.Α. και

β)Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του προαναφερόμενου διαγωνισμού.

2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή στην τουριστική έκθεση «FERIE FOR ALLE 2013» (22 -24 Φεβρουαρίου 2013) στο Χέρνιγκ - Δανία, ποσού 8.300,00 € (με ΦΠΑ).

3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή στην τουριστική έκθεση στο Βερολίνο (6-10 Μαρτίου 2013) ποσού 14.500,00 € (με ΦΠΑ).

4. Έγκριση της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης» 2ο Υποέργο: «Βελτίωση/Κατασκευή Κόμβων», προϋπολογισμού 1.800.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και Σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού.


Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει στις 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια – Πλατεία Λιονταριών).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.1 Έγκριση του πρώτου Σταδίου της Α φάσης (Α.1) της Μελέτης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.