Ο Σύλλογος επιχειρηματιών του Δήμου Πλατανιά «ο Ιάρδανος» προτίθενται να υλοποιήσει επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάριά σε συνεργασία με το ΚΕΚ Διάσταση, στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1-25 στις εξής θεματικές ενότητες:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1 Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών / διαχείριση αντιρρήσεων παραπόνων - υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (Σεμινάριο ΕΦΕΤ)
2. Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών / διαχείριση αντιρρήσεων παραπόνων
3. Βασικές Γνώσεις ξένης Γλώσσας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Α) οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων , οι οποίες έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά (0,45%) για το έτος 2012 και απασχολούν από 1-25 εργαζόμενους. Η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα παραπάνω κόστος καθώς οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται μέσω της εργοδοτικής εισφοράς που κατέβαλλαν (για το 2012) και αποταμιεύτηκε στο λογαριασμό του ΛΑΕΚ.

Α) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1)Αίτηση Συμμετοχής καταρτιζόμενου

2)Υπεύθυνη Δήλωση από την Επιχείρηση

Η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει μόλις εγκριθεί από τον ΟΑΕΔ και μέσα στο έτος 2013.

Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 40 ώρες.

Η κατάρτιση θα λάβει μέρος εκτός του ωραρίου εργασίας στα γραφεία του συλλόγου στον Πλατανιά.

Στους καταρτιζόμενους θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Επίσης, στους καταρτιζόμενους θα καταβληθεί επίδομα 5.00 € ανά ώρα κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αλλά και εργαζόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το συντομότερο δυνατό.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει 25 Φεβρουαρίου 2013.

Για περαιτέρω πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να καλέσετε στην γραμματεία του συλλόγου μας στο τηλέφωνο 28210-84420.