Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης επισκέφθηκε τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων, κ. Στράτο Σιμόπουλο, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εξασφάλισε την απόφαση με Α.Π. Δ6/ΟΙΚ/368/8-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥ21-Κ4Ν), με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού 400.000 € στην Περιφέρεια Κρήτης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με αριθμό 2008 ΣΕ 07630000 της ΣΑΕ 076/3, για την κατασκευή έργων ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιών από το Δήμο Χερσονήσου Ηρακλείου.

Το εν λόγω έργο θα εκτελεστεί από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (ΔΕΥΑΧ) στο πλαίσιο της υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης.