Σε μέτρα για τον περιορισμό του φαινομένου της αιθαλομίχλης, αναφέρεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ευάγγελος Λιβιεράτος, στην απάντησή του προς τον Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη μετά από κοινοβουλευτική του παρέμβαση.

Το πρόβλημα των αυξημένων συγκεντρώσεων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα σε αστικές περιοχές είναι διαχρονικό. ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε σταθερότητα ή μικρή μείωση των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων. Από το τέλος Νοεμβρίου παρατηρηθήκαν ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα όσον αφορά στις συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων PM10 στην ατμόσφαιρα των μεγάλων αστικών κέντρων με αποκορύφωση δυο τριήμερα εντός του Δεκεμβρίου.

Το φαινόμενο αυτό που παρατηρήθηκε μετά την έναρξη λειτουργίας των συστημάτων οικιακής θέρμανσης αποδίδεται στη μερική αντικατάσταση συμβατικών πηγών ενέργειας για οικιακή θέρμανση από βιομάζα η οποία επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον σε αιωρούμενα σωματίδια, σε σχέση με το φυσικό πετρέλαιο και το αέριο.

Όπως αναφέρει ο κ. Ευαγ. Λιβιεράτος: «το ΥΠΕΚΑ που παρακολουθεί ανελλιπώς και αδιαλείπτως την εξέλιξη του φαινομένου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κινητοποιήθηκε άμεσα και έλαβαν χώρα διαδοχικές συσκέψεις, με συμμετοχή και επιστημόνων που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση του φαινομένου μέσα από την εξέταση μιας δέσμης μέτρων και δράσεων».

Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζονται προδιαγραφές καυσίμων στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση και θεσμοθετείται η υποχρέωση ελέγχου δοκιμής και «ταυτοποίησης-πιστοποίησης» κεντρικών λεβήτων στερεής βιομάζας που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά σε σχέση με τα βιοκαύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιούν ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτήσεις απόδοσης και τα όρια εκπομπών καυσαερίων που έχουν θεσμοθετηθεί για τις εγκαταστάσεις κεντρικής θερμάνσεως.


Δεδομένου ότι οι πολίτες έχουν εκτεθεί σε έντονη διαφημιστική προβολή εναλλακτικών πηγών θέρμανσης, στηριγμένη πολλές φορές σε αμφισβητήσιμα οικονομικά και επιστημονικά στοιχεία, όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Υπουργού ΠΕΚΑ: «δίδεται μεγάλο βάρος στην παράμετρο της ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με τη χρήση, τη θερμογόνο δύναμη, τη σχέση κόστους ανά θερμίδα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση διαφόρων ειδών καυσίμων και τεχνολογιών».

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται στην απάντηση του κ. Ευαγ. Λιβιεράτου προς τον κ. Λευτέρη Αυγενάκη: «συγκροτείται επιτροπή ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το Υπ. Υγείας με συμμετοχή και του ΥΠΕΚΑ με σκοπό τη δημιουργία πλαισίου για την παροχή οδηγιών προς τους πολίτες, ενώ προωθείται σταδιακά η υιοθέτηση συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας στερεών βιοκαυσίμων».

Ακόμα, εντατικοποιούνται η καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και οι έλεγχοι «με συνεχή παρακολούθηση επί 24ώρου βάσεως των συγκεντρώσεων σωματιδίων, με ελέγχους στο πεδίο εμπορίας, διακίνησης και παραγωγής στερεών καυσίμων, καθώς και στο πεδίο λαθρεμπορίας και νόθευσης υγρών καυσίμων και ενισχύεται ο θεσμός της ενεργειακής επιθεώρησης και επεκτείνεται ο έλεγχος της αγοράς λεβήτων και καυσίμων στερεής βιομάζας».

Τέλος, συνεχίζεται η εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επεκτείνεται το δίκτυο φυσικού αερίου και τα δίκτυα τηλεθέρμανσης ενώ το ενεργειακό τζάκι εντάσσεται στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατοίκων» όταν αποτελεί το αποκλειστικό σύστημα θέρμανσης της κατοικίας.