Πολύ σημαντική για όλη τη περιοχή του Κορώνη Μαγαρά και των Δειλινών χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης τη μεγάλη διάνοιξη δρόμου που ξεκίνησε σήμερα ο Δήμος σε εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης και η οποία θα βελτιώσει σημαντικά την κυκλοφορία στην περιοχή.

Η διάνοιξη αυτή είναι προέκταση της οδού Λυκείου και ξεκίνησε από την οδό Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά μέχρι τη συμβολή της με την οδό Παπαγιάννη Σκουλά που είναι και ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί στις Μαλάδες και τη Φοινικιά..

Ο νέος δρόμος που θα δημιουργηθεί θα έχει πλάτος 16 μέτρα και μήκος 200 μ. και θα συνδεθεί και με παρόδους της περιοχής και όπως είπε ο κ. Κουράκης που βρέθηκε στη περιοχή θα δίνει διέξοδο προς την οδό Ιερολοχιτών (περιοχή Μασταμπά).

Συνεχίζουμε τις διανοίξεις σε εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης σε όλες τις περιοχές του Ηρακλείου και έχουμε προγραμματίσει και άλλες τις επόμενες ημέρες τόνισε στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος και επεσήμανε ότι η Πολεοδομική και Χωροταξική οργάνωση του Δήμου είναι ο βασικός παράγων για την ορθή ανάπτυξη μιας πόλης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών της.