Φορολογικά κίνητρα, ταχείες διαδικασίες, άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, βίζα μακροχρόνιας διάρκειας για ιδιώτες τρίτων χωρών με ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα αξίας άνω των 300.000 ευρώ  περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», που αναμένεται να καταθέσει σήμερα, Πέμπτη, στη Βουλή το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, στις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται η δημιουργία γενικής διεύθυνσης Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων, η οποία θα αποτελεί κεντρική αδειοδοτική Αρχή που θα λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για τους υποψήφιους επενδυτές.

Όσον αφορά τις φοροαπαλλαγές μετά και την παρέμβαση της τρόικας, ενώ αρχικά το νομοσχέδιο προέβλεπε ότι οι στρατηγικές επενδύσεις θα υπάγονται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς ή, εναλλακτικά, θα δίνονται δυνατότητες για αφορολόγητα αποθεματικά, τελικά προβλέπεται ότι θα πρέπει να υπάρχει και σύνδεση των ειδικών φορολογικών κινήτρων για τις μεγάλες επενδύσεις με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Στο νομοσχέδιο υπάρχει διάταξη με την οποία καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για τις μεγάλες επενδύσεις, ενώ προβλέπεται ότι η Βουλή θα έχει την υποχρέωση κύρωσης κάθε επένδυσης άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, προβλέπεται η ίδρυση εταιρείας που θα έχει διάρκεια ζωής 99 χρόνια και η οποία θα αξιοποιήσει και θα διαχειρίζεται όλα τα ακίνητα του Δημοσίου που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη.

Τέλος, θα χορηγείται άδεια παραμονής πέντε ετών σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν λάβει βίζα και διαθέτουν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, με δικαίωμα ανανέωσης ισόχρονης διάρκειας εφόσον η αξία των ακινήτων είναι κατ' ελάχιστον 300.000 ευρώ.


In.gr