Δράση από κοινού για την ενίσχυση και στήριξη των επιχειρήσεων που λειτουργούν στον Τουριστικό τομέα στα νησιά αναλαμβάνουν από κοινού τα Υπουργεία Ναυτιλίας & Αιγαίου, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του ΕΣΠΑ μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

• Η Δράση αφορά το σύνολο των νησιών της χώρας.
• Στόχος η ποιοτική αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.
• Προβλέπει επιλεξιμότητα μεγάλου εύρους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό
• Παρέχει δάνεια ύψους € 10.000-30.000, με πλήρη επιδότηση επιτοκίου για τα μικρά νησιά.
• Σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναζητείται καινοτόμο, ευνοϊκό προς τους υποψήφιους πλαίσιο ταχείας υλοποίησης, ούτως ώστε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα ήδη από φέτος.
• Επίσημη πρόσκληση έως τις 15 Μαρτίου.
• Η δράση είναι προάγγελος ευρύτερων ενεργειών στήριξης του τουριστικού κλάδου.


Ειδικότερα, η δράση απευθύνεται σε κάθε είδους μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον τουρισμό, σε όλα τα νησιά (ενδεικτικά: ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά πρακτορεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα, άλλες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, επιχειρήσεις μεταποίησης τοπικών προϊόντων τουριστικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης κ. ά).

Η δράση αυτή, θα παρέχει δάνεια ύψους από € 10.000 έως € 30.000, με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους (ειδικά για τα μικρά νησιά, κάτω των 3100 κατοίκων, μηδενικό επιτόκιο) για την υλοποίηση ενεργειών εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης, αισθητικής βελτίωσης και κάλυψης λειτουργικών αναγκών επιχειρηματικής ανάπτυξης των νησιωτικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της συνολικής ποιότητας του προσφερόμενου προϊόντος. Για παράδειγμα, ανανέωση εξοπλισμού, διαμόρφωση-αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, προώθηση τοπικών προϊόντων (πχ «Ελληνικό πρωινό»), δικτύωση για προμήθειες και προβολή, διαμόρφωση χώρων υποδοχής τουριστών για παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας (ενδυνάμωση εμπειρίας τουρίστα), δημιουργία πρατηρίου πώλησης τοπικών προϊόντων, περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρικών συσκευών κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η κάλυψη του συνόλου των μικρών επιχειρήσεων, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα τρέχοντα προγράμματα άμεσων ενισχύσεων προκειμένου, μέσω απλούστερων και ταχύτερων διαδικασιών να δοθούν δάνεια για δαπάνες επενδυτικές και λειτουργικές ενόψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου.
Στο πρόγραμμα μπορούν να εντάσσονται τόσο υπό ίδρυση/νέες, όσο και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Σημειώνουμε ότι οι διαδικασίες χρηματοδότησης προβλέπονται απλοποιημένες, ούτως ώστε να μπορούν να υπαχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, χωρίς περιττά έξοδα και χρονοβόρες διαδικασίες. Είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να διασφαλιστεί μία καινοτόμος διαδικασία που θα εγγυάται γρήγορα αποτελέσματα για τους ενδιαφερόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου είναι καθοριστικοί παράγοντες της τουριστικής, αλλά και της γενικότερης ανάπτυξης της Ελλάδος δεδομένου ότι στα νησιά παράγεται το 60% του συνολικού τουριστικού ΑΕΠ της χώρας.

Η επίσημη προκήρυξη θα δημοσιοποιηθεί το αργότερο στις 15 Μαρτίου.


Κ. Χατζηδάκης: Αυξάνεται η χρηματοδότηση από την Ε.Ε

Ο κ. Κ. Χατζηδάκης ανέφερε κατά την παρουσίαση της δράσης ότι διασφαλίστηκε επιπλέον χρηματοδότηση της τάξεως του 1.375.000.000 ευρώ για ορισμένες από τις Περιφέρειες της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει μια πιο σημαντική χρηματοδότηση για μεγάλο τμήμα της νησιωτικής Ελλάδας.

Την ίδια ώρα η Ελλάδα εξασφάλισε όπως δήλωσε αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από 50% που προβλεπόταν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 60%.

"Αυτό μας επιτρέπει να δώσουμε λιγότερα χρήματα από τον εθνικό προϋπολογισμό και να στηριχθούμε περισσότερο στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και βέβαια θέλω να υπενθυμίσω ότι υπήρξε μια γενικότερη αύξηση της κοινοτικής συγχρηματοδότησης, για όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. Οι υπόλοιπες νησιωτικές Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια και Κρήτη είχαν ήδη πολύ υψηλότερη συγχρηματοδότηση και με αυτό τον τρόπο με αυτές τις ρυθμίσεις μπορούν να φτάνουν μέχρι και το 90% της κοινοτικής συγχρηματοδότησης", σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης"

Σημαντικό επίσης είναι όπως τονίζει ο κ. Χατζηδάκης ότι οι ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάριν τη συνδεσιμότητα των νησιών και τα λοιπά, θα ληφθούν υπόψη στην εκπόνηση και στην εφαρμογή φυσικά του νέου ΕΣΠΑ, της συμφωνίας της εταιρικής σχέσης όπως θα λέγεται.

"Δηλαδή η επιταγή του Συντάγματος για έμφαση στην πολιτική στα νησιά θα αντανακλάται στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ" επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης.