Πτώση εμφάνισε για το έτος 2012 ο όγκος παραγωγής της βιομηχανίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, η παραγωγή της οποίας κινείται πτωτικά όλα τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, σημειώθηκε ανάκαμψη του όγκου των νέων παραγγελιών, με αποτέλεσμα να πιθανολογείται βελτίωση των επιδόσεών της το 2013.

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων στη χώρα μας το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012 ήταν μειωμένη, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2011, κατά 11,0%, σε επίπεδα τα οποία είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 79,2%. Το 2011 είχε καταγραφεί μείωση της τάξεως του 23,6%, σε σχέση με το 2010.

zougla.gr