Παρουσιάστηκε σήμερα από τον υφυπουργό Ανάπτυξης Αθανάσιο Σκορδά και το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου Στέφανο Κομνηνό, η πιλοτική λειτουργία του νέου συστήματος δημοσίων συμβάσεων και κρατικών προμηθειών του Δημοσίου.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης κατά την παρουσίαση είπε, μεταξύ άλλων: «Το νέο σύστημα δημοσίων συμβάσεων και κρατικών προμηθειών θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που γίνονται οι προμήθειες του Δημοσίου και οι συμβάσεις της Πολιτείας.

Καταμετρώντας τις Αναθέτουσες Αρχές, βρήκαμε ότι είναι 6.930, σχεδόν διπλάσιες από όσες αρχικά είχαμε υπολογίσει. Τώρα τις μειώνουμε όχι κατά 80%, αλλά κατά 90% αφού τις περιορίζουμε στις 621. Από την πανσπερμία των Αναθετουσών Αρχών και την πλήρη έλλειψη κανόνων για τις προδιαγραφές των διαγωνισμών κρατικών προμηθειών, περνάμε σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, που καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία για κάθε κρατική προμήθεια: από τον προγραμματισμό, τη διαδικασία προκήρυξης, την διαπραγμάτευση, την υπογραφή της σύμβασης και την εκτέλεση μιας δημόσιας προμήθειας.

Το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων για προμήθειες του Δημοσίου θα ενταχθεί σταδιακά, αλλά και υποχρεωτικά στο νέο καθεστώς, χωρίς εξαιρέσεις, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ήδη σας έχουμε παρουσιάσει.

Η εξοικονόμηση χρημάτων, που είναι χρήματα των δοκιμαζόμενων Ελλήνων πολιτών, αλλά και το νοικοκύρεμα του Δημοσίου αναφορικά με τις ανάγκες του είναι οι κύριοι στόχοι μας, που θα γίνουν πράξη με την ολοκλήρωση της λειτουργίας του συστήματος».

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Ένας νέος τρόπος εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων σηματοδοτείται από την έναρξη του ηλεκτρονικού συστήματος για τις δημόσιες συμβάσεις. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, διαθέσιμη σε κάθε πολίτη αποτελεί έναν άμεσο, απλό και αποτελεσματικό τρόπο πληροφόρησης για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα. Το σύστημα παρέχει, με τον πλέον διαφανή τρόπο, τη δυνατότητα στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς να ενημερώνονται άμεσα και έγκυρα σχετικά με τις προγραμματιζόμενες συμβάσεις στη χώρα ώστε να συμμετέχουν απρόσκοπτα και με όρους γνήσιου ανταγωνισμού στις σχετικές διαδικασίες. Επιπλέον, αναβαθμίζεται ο ρόλος των Κεντρικών Αναθετουσών Αρχών στη χώρα.

Επί του παρόντος έχει ξεκινήσει η καταχώριση των αιτημάτων των φορέων στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών ενώ στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων γίνονται ήδη καταχωρίσεις αιτημάτων από ¤1.000 και άνω. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία παρέχει καθημερινή βοήθεια μέσω Ομάδας Διοίκησης Έργου και σχετικής εκπαίδευσης στους φορείς της χώρας»