Με μεγάλη συμμετοχή μελών του Περιφερειακού Τμήματος και Λογιστών – Φοροτεχνικών, πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο: «Αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων». 

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Γιαννόπουλος Χρήστος, τέως Γενικός Διευθυντής Φορολογικών Ελέγχων Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ανέλυσε κατά άρθρο όλες τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο.