Παγκόσμια λίστα ταξινόμησης με 21.250 ΑΕΙ, την οποία επεξεργάζεται η ερευνητική ομάδα από το ισπανικό κέντρο επιστημονικών ερευνών CSIC (www.webofmetrics.info), δημοσιοποίησε το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Σύμφωνα με τη λίστα αυτή, η οποία βασίζεται σε διαφορετικά κριτήρια από αυτά στα οποία βασίζεται η λίστα του Πανεπιστημίου της Σανγκάης με τα 500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου προκύπτει ότι:

• Πέντε πανεπιστήμια κατατάσσονται στην κορυφή παγκοσμίως. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το Αριστοτέλειο μάλιστα υπερέχει σαφώς των υπολοίπων καταλαμβάνοντας την 194η θέση, η οποία αντιστοιχεί στο 1% της παγκόσμιας ελίτ των πανεπιστημίων. Σημαντικές διακρίσεις έχουν στην ίδια λίστα για πρώτη φορά και τα ελληνικά ΤΕΙ, με το Ιδρυμα της Θεσσαλονίκης να βρίσκεται στην πρώτη θέση ανάμεσα στα ελληνικά ΤΕΙ.


Στη μελέτη αυτή αξιολογούνται συνολικά 64 ελληνικά ιδρύματα, όχι μόνο πανεπιστημιακά αλλά και μεταλυκειακά κέντρα. Πρόκειται για 23 ΑΕΙ, 16 ΤΕΙ, 20 ιδιωτικές δομές, 2 στρατιωτικές ακαδημίες και ωδεία. Το συμπέρασμα που προκύπτουν με βάση αυτή τη λίστα ταξινόμησης για την ελληνική τριτοβάθμια είναι τα εξής:

1. Δέκα από τα 23 ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια βελτίωσαν τη θέση τους από το 2012 μέχρι το 2013. Μεταξύ όμως 2011 και 2012, 18 από τα 23 πανεπιστήμια είχαν βελτιώσει τη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη. Αρα, ο αριθμός όσων ΑΕΙ βελτίωσαν τη θέση τους τη φετινή μελέτη σε σχέση με την περσινή περιορίστηκε σχεδόν στο μισό.
2. Πέντε ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκονται στο καλύτερο 3% του κόσμου. Είναι το Αριστοτέλειο, το Καποδιστριακό, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πατρών.
3. Τρία πανεπιστήμια, Αιγαίου, Ιωαννίνων και Δημοκρίτειο Θράκης βρίσκονται στο καλύτερο 5% της παγκόσμιας κατάταξης.
4. Επτά ιδρύματα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Οικονομικό Αθηνών, Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Πειραιώς, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Γεωπονικό, βρίσκονται στο 10% της παγκόσμιας κατάταξης.

Για πρώτη φορά φέτος, στη λίστα εμφανίζονται δύο ΤΕΙ στο καλύτερο 10% της παγκόσμιας κατάταξης. Πρόκειται για το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στο 7,49 της παγκόσμιας κατάταξης και το ΤΕΙ Λάρισας, που βρίσκεται στη θέση 9,17 της ίδιας λίστας. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει το ΤΕΙ Μεσολογγίου που βρίσκεται πλέον στην 3η θέση μεταξύ των ελληνικών ΤΕΙ, ενώ στα πέντε πρώτα βρίσκονται ακόμη το ΤΕΙ Κρήτης και το ΤΕΙ Αθηνών.