Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων συμμετείχε με επιτυχία στη έκθεση Ελιά και Ελαιολάδου ‘ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ 2013’, πού έγινε στις εγκαταστάσεις του πρώην Δυτ. Αεροδρομίου του Ελληνικού από 1-3 Μαρτίου 2012.

Στο περίπτερο του Ινστιτούτου παρουσιάσθηκαν οι δραστηριότητες και τα σημαντικότερα ερευνητικά αποτελέσματα για την ελιά και το ελαιόλαδο (συστήματα διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας, άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία, ποιότητα και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, διαχείριση αποβλήτων, κλπ). Κατά την διάρκεια της έκθεσης το περίπτερο του Ινστιτούτου επισκέφθηκε μεγάλος αριθμός επισκεπτών (ελαιοκαλλιεργητές, επιχειρηματίες, επιστήμονες, εμπορικοί ακόλουθοι, μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, κλπ), επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως πόλο αναφοράς για την ελιά και το ελαιόλαδο.

Συζήτησαν τεχνικά θέματα παραγωγής, ελέγχου ποιότητας και εμπορίας του συμβατικού και βιολογικού ελαιολάδου και ενημερώθηκαν για την συμβολή του Ινστιτούτου στην βελτίωση της ποιότητας του.