Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων για την επισκόπηση της πορείας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και την επίσπευση της υλοποίησής τους θα συναντηθούν ο Υφυπουργός κ. Κ. Βιρβιδάκης και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 στις 11 το πρωί. με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σ. Αρναουτάκη.

Στην σύσκεψη θα συμμετέχουν και στελέχη των διαχειριστικών αρχών του υπουργείου και της περιφέρειας.

Στη συνάντηση, θα εξεταστεί η μέχρι σήμερα πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κρήτης, τα μεγάλα έργα και τα έργα προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται στη Μεγαλόνησο, καθώς και τα προβλήματα και οι τρόποι επίλυσης αυτών για την επίσπευση στην υλοποίηση του ΠΕΠ Κρήτης.