Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013 στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ, κοινή Συνέντευξη Τύπου, με θέμα την ίδρυση της νέας Ανώνυμης Εταιρίας «Ο.Α.Κ. Α.Ε.»

Στη Συνέντευξη Τύπου παρευβρέθηκαν εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΑΚ ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Πέτρος Ινιωτάκης και το μέλος κα Ειρήνη Βρέντζου, από το Ε.Κ.Η ο Γ. Γ. κ. Στέλιος Βοριάς, εκ μέρους της ΕΜΔΥΔΑΣ ο Πρόεδρος, κ. Σαράντος Γέμελος και ο κ. Μανόλης Ρουκουνάκης, από τον Παγκρήτιο Σύλλογο υπαλλήλων του ΥΠΕΧΩΔΕ ο κ. Νερατζάκης Σταύρος και από τον ΣΤΥΕ –Παράρτημα Κρήτης, ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Παπαδάκης.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ανατολικής Κρήτης(ΤΕΕ/ΤΑΚ), ο Παγκρήτιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΕΧΩΔΕ, η Ενωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Ανατολικής Κρήτης(ΕΜΥΔΑΣ). το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ν.Ηρακλείου και ο ΣΤΥΕ - Παράρτημα Κρήτης εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση:

"Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή, ιδρύει στην Κρήτη νέα Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.» (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) τη στιγμή που σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η σύνταξη του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο πρότεινε, σε ό,τι αφορά τα έργα της Κρήτης, τη δημιουργία Ε.Υ.Δ.Ε. Κρήτης, με αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής.

Η μέχρι τώρα μεγάλη καθυστέρηση στα Αναπτυξιακά έργα στην Κρήτη και ιδιαίτερα στον ΒΟΑΚ οφείλεται: 

α) στην έλλειψη λειτουργίας της Προϊσταμένης Αρχής στην Κρήτη, με τη σημερινή διάρθρωση των κεντρικών & περιφερειακών Υπηρεσιών ,

β) στη μη πλήρη χρηματοδότηση διαχρονικά και 

γ) στην υποστελέχωση των υφισταμένων Υπηρεσιών. 

Στην παρούσα φάση και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος του ΕΣΠΑ (2015) δεν υπάρχει ούτε διαθέσιμος χρόνος για νέες τεχνικές και διοικητικές προετοιμασίες, αλλά ούτε και διαθέσιμοι πόροι. Αντίθετα η δημιουργία της Ανώνυμης Εταιρίας θα οδηγήσει στο πάγωμα όλων των έργων ενταγμένων και μη.

Πάγια θέση των φορέων της Κρήτης είναι ότι οι υποδομές θα πρέπει να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται από ισχυρές αναβαθμισμένες δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες οι οποίες εξασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Με βάση τα παραπάνω, εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην ίδρυση της νέας Ανώνυμης Εταιρίας «Ο.Α.Κ. Α.Ε.» που προβλέπεται να αναλάβει όλα τα έργα υποδομών που εκτελούνται ήδη ή πρόκειται να εκτελεστούν στην Κρήτη.

Πιστεύουμε ότι η δημιουργία της Εταιρείας αυτής δεν οδηγεί σε πλήρη κατάργηση μόνο των Ε.Υ.Δ.Ε. Β.Ο.Α.Κ & Ε.Υ.Δ.Ε./Ύδρευσης Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου, αλλά συμπαρασύρει σε διάλυση και άλλες δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες όπως και μικρά και μεσαία μελετητικά και κατασκευαστικά γραφεία σε επίπεδο Περιφέρειας, με τραγικές συνέπειες για το ντόπιο δυναμικό. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι φορείς της Κρήτης θεωρούμε πως με τα σημερινά δεδομένα η πλέον εφικτή και ρεαλιστική λύση είναι η συνένωση των Ε.Υ.Δ.Ε. Β.Ο.Α.Κ. & Ύδρευση Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου (Αποσελέμη) σε μια, αυτή της Ε.Υ.Δ.Ε. Κρήτης με αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, προκειμένου να τρέξουν πιο γρήγορα οι μελέτες και τα έργα στην Κρήτη. "