Να αυξήσει σημαντικά τα κρατικά έσοδα από το πέρασμα στο Δημόσιο των αδρανών τραπεζικών καταθέσεων επιχειρεί το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις τραπεζικών κύκλων, οι αδρανείς τραπεζικοί λογαριασμοί υπολογίζονται σε 3 εκατομμύρια και το συνολικό ποσό που «κοιμάται» σε αυτούς προσεγγίζει τα 5 δισ. ευρώ.

Με νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί για διαβούλευση στη γενική γραμματεία της κυβέρνησης επιδιώκεται να επικαιροποιηθεί το σχετικό νομικό πλαίσιο που χρονολογείται από την κατοχική περίοδο και προέβλεπε τη μεταφορά των αδρανών καταθέσεων στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 20ετίας.

Βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου του 1942, τα υπόλοιπα αδρανών τραπεζικών λογαριασμών παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου μετά την παρέλευση 20ετίας, ενώ οι τόκοι παραγράφονται μετά την παρέλευση 5ετίας. Βάσει νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων η κατάθεση τόκων σε τραπεζικό λογαριασμό δεν θεωρείται τραπεζική κίνηση που επανενεργοποιεί τον λογαριασμό.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών σημειώνουν ότι το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο είναι πλέον παρωχημένο, ενώ υπάρχουν και διάφορα «παράθυρα», με τα οποία τα τραπεζικά ιδρύματα δεν αποδίδουν στο Δημόσιο τις αδρανείς καταθέσεις. Αναφέρουν χαρακτηριστικά την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου πάνω στις αδρανείς καταθέσεις μετά την παρέλευση 10ετίας από την παρέλευση της 20ετίας. Εάν δηλαδή περνούσαν 30 έτη από την τελευταία κίνηση του λογαριασμού, οι καταθέσεις δεν αποδίδονταν στο Δημόσιο.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο επιχειρείται να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία και το δημόσιο να αρχίσει να εισπράττει σημαντικά ποσά, τα οποία θα περνούν σε ειδικούς κωδικούς δαπανών του προϋπολογισμού για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

capital.gr