''Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μετόχων Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. την 15/03/2013 καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,που θα γίνει στις 26 Μαρτίου 2013,ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στα γραφεία του Ερασιτέχνη,κάτω από τη Θύρα 1 του γηπέδου,επί της οδού Ισαύρων αρ.93.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)Εκθεση πεπραγμένων Δ.Σ. κατά το έτος 2012.

2)Απολογισμός εσόδων-εξόδων 2012.

3)Προ΄υ΄πολογισμός για το 2013.

Η παρουσία όλων των μελών του Συλλόγου Μετόχων Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος Διαλυνάς Νίκος Σπαθαράκης