Μια νέα εφαρμογή επικοινωνίας αναπτύχθηκε από τη Δ/νση Πληροφορικής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο στην άμεση αντιμετώπιση και στην μείωση φαινομένων έλλειψης υγειονομικού υλικού ή φαρμάκων στα νοσοκομεία ευθύνης της.

Πρόκειται για μια νέα πλατφόρμα επικοινωνίας, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης και η οποία παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης και άμεσης συνεργασίας όλων των Τμημάτων Φαρμακείων των νοσοκομείων μεταξύ τους, αλλά και με την 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, σε κάθε πιθανή περίπτωση που μπορεί να σημειωθεί έλλειψη σε αναλώσιμο υλικό ή φαρμακευτικό σκεύασμα σε κάποιο νοσοκομείο.

 Μέσω της πλατφόρμας αυτής δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες φαρμακοποιούς, άμεσης ενημέρωσης όλων των τμημάτων των νοσοκομειακών φαρμακείων και της Διοίκησης της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης για οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη και της άμεσης επικοινωνίας και ανταπόκρισης των υπολοίπων φαρμακείων της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, που έχουν τη δυνατότητα για την κάλυψη της συγκεκριμένης έλλειψης 

Η αμεσότητα ενημέρωσης οφείλεται κύρια στο ότι συνδυάζει την αποστολή sms, emails και βέβαια τον παραδοσιακό τρόπο του blogging/chatting σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και ενημέρωση της εφαρμογής είναι ο Υποδιοικητής της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης κ. Γιώργος Νεοφώτιστος.