Από τον Δήμο Χανίων - Γραφείο Πρόληψης και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας, ανακοινώνεται ότι η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 ομιλία στο πλαίσιο του Προγράμματος “Πρόληψη: Πρόταση Ζωής”, με θέμα ''Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια:

Η Σύγχρονη Μάστιγα'', αναβάλλεται για την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 και ώρα 6-8μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η τελευταία ομιλία του εν λόγω προγράμματος, όπου θα δοθούν και οι βεβαιώσεις στους συμμετέχοντες