Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στη συνεδρίασή του της 19ης Φεβρουαρίου 2013 τοποθετήθηκε για το σοβαρό πρόβλημα της σύνδεσής του δρόμου προς Επισκοπή με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) που έχει προκύψει και συγκεκριμένα με την υπ. αριθ. 37/2013 απόφασή του προτείνει:

1. Την επαναφορά της πρότασης δημιουργίας Νοτίου κλάδου εξόδου σύνδεσης με δρόμο προς Επισκοπή στη Χ.Θ. 17+200 στο έργο «Β’ κλάδος Παράκαμψης Ηρακλείου (Α.Κ.Αεροδρομίου-ΚΤΕΟ) στην αρμόδια υπηρεσία ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ, με την παράκληση να τεκμηριώσουν την αναγκαιότητα κατασκευής του συγκεκριμένου έργου και να ζητήσουν την έγκριση της από τη Δ/νση Οδικών Έργων (Δ1) του ΥΠ.ΑΝΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. στο πλαίσιο του Α.Π. Δ1/3936/σχ.4605/10-12-2009 εγγράφου της Δ1.

2. Την ένταξη κατασκευής από την ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ του Νότιου κλάδου εξόδου στην υπό δημοπράτηση εργολαβία για τις εγκεκριμένες παρεμβάσεις που προγραμματίζονται στο τμήμα του ΒΟΑΚ (Α/Κ Αεροδρομίου-ΚΤΕΟ).

3. Το πρατήριο υγρών καυσίμων «Α & Σ ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΟΕ» που λειτουργεί στο Νότιο κλάδο (Χ.Θ. 17+300) της ΝΕΟ Αεροδρόμιο –ΚΤΕΟ, να λειτουργήσει στη βάση που ορίζει το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/06, όπως αναφέρει και η Δ/νση Οδικών Έργων του Υπουργείου στο έγγραφό της (Α.Π. Δ1/3936/σχ.4605/10-12-2009).

4. Να ενημερωθεί η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για το πρόβλημα που δημιουργείται με τη σύνδεση του Περιφερειακού δρόμου προς Επισκοπή με το ΒΟΑΚ, προκειμένου να συμβάλλει στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της, στην προσπάθεια του Δήμου για την κατασκευή του Νότιου κλάδου εξόδου σύνδεσης με δρόμο προς Επισκοπή στη Χ.Θ. 17+200 στο έργο «Β’ κλάδος Παράκαμψης Ηρακλείου (Α/Κ Αεροδρομίου –ΚΤΕΟ).

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Ο Περιφερειακός δρόμος προς Επισκοπή συνδέεται με τη Ν.Ε.Ο. Αεροδρόμιο-ΚΤΕΟ (περιοχή Αμνισός) του Δήμου Χερσονήσου στη Χ.Θ. 17+650 (του ΒΟΑΚ). Ο συγκεκριμένος κλάδος εξόδου δημιουργεί, κυρίως, δυο προβλήματα, τα οποία, ως Δήμος, τα είχαμε επισημάνει κατά τη φάση της αποπεράτωσης του Περιφερειακού δρόμου προς Επισκοπή στις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης. 

Τα προβλήματα αυτά είναι: α) Η περιπορεία των κατευθυνομένων προς Επισκοπή και β) Ο αποκλεισμός από τον ΒΟΑΚ επιχειρήσεων και βιοτεχνιών της Περιοχής. Είναι σε γνώση των Υπηρεσιών του Δήμου μας, ότι η ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ έχει μελετήσει και προγραμματίζει σειρά έργων-παρεμβάσεων στο τμήμα του ΒΟΑΚ Α.Κ. Αεροδρομίου-ΚΤΕΟ, όπως:

· Μελέτη επέκτασης υφιστάμενης γέφυρας στο όριο του Δήμου Χερσονήσου με το Δήμο Ηρακλείου.

· Μελέτη συντήρησης γέφυρας Καρτερού.

· Μελέτη βελτίωσης εξόδου ΚΤΕΟ στον ΒΟΑΚ (κατεύθυνση προς Άγιο Νικόλαο)

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αυτών που προγραμματίζει η ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ ζητούμε την έγκρισης της μελέτης και τη χρηματοδότηση για την κατασκευή του νότιου κλάδου εξόδου με τον δρόμο προς Επισκοπή στη Χ.Θ. 17+200».