Μέχρι τις 15 Μαΐου έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι αμπελουργοί για το πρόγραμμα της μετατροπής της ποικιλίας παλιών αμπελώνων και τη δημιουργία σύγχρονων.

Όπως ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όσοι παραγωγοί επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Οιναμπέλων περιόδου 2013-2014, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία μέχρι και τις 15 Μαΐου 2013.

Το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση για την μετατροπή της ποικιλίας παλιών αμπελώνων και την δημιουργία νέων σύγχρονων που θα παράγουν ποιοτικά προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς.

Η Υπηρεσία καλεί όσους παραγωγούς ενδιαφέρονται για την ένταξή τους στο πρόγραμμα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι 15/05/2013 στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Η Υπηρεσία παράλληλα ενημερώνει ότι τα γραφεία της βρίσκονται στη νέα Διεύθυνση : Λεωφόρος Νικ. Πλαστήρα 100 (πλησίον Χανιόπορτας)

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Τίτλος ιδιοκτησίας αμπελοτεμαχίου ή αμπελοτεμαχίων (συμβόλαιο ιδιοκτησίας, ενοικιαστήριο κλπ ) ή ελλείψει αυτού το τελευταίο διαθέσιμο έντυπο Ε9
2. Έντυπο Ε1 (2012 ή 2013) και εκκαθαριστικό του 2012 της εφορίας
3. Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ έτους 2012 ή 2013
4. Αεροφωτογραφίες αμπελοτεμαχίου ή αμπελοτεμαχίων
5. Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών (2011 και 2012)
6. Αστυνομική ταυτότητα
7. Βιβλιάριο ΑΤΕ.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα από τους ενδιαφερόμενους υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης τους. Γίνεται σαφές επίσης ότι η έγκριση και η ένταξη στο πρόγραμμα των επιλέξιμων αιτήσεων γίνεται αργότερα, μετά την κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων από το ΥΠΑΑΤ.

Επισημαίνεται ότι τα αμπέλια με σουλτανίνα δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να μετατραπούν σε οινάμπελα.

Σε ότι αφορά τις οινοποιήσιμες ποικιλίες που θα εγκαταστήσουν οι παραγωγοί, γίνεται γνωστό ότι όλες οι συνιστώμενες ποικιλίες δίνουν προϊόντα υψηλής ποιότητας εάν τοποθετηθούν στα κατάλληλα εδάφη και προς αυτή την κατεύθυνση η υπηρεσία είναι σε θέση να καθοδηγήσει τους παραγωγούς. ‘

Για την διάθεση των αμπελοοινικών προϊόντων στην αγορά σε τιμές ανάλογες με την ποιότητα τους, είναι προφανές ότι κάποιο οινοποιείο πρέπει να αναλάβει να υποστηρίξει, να τυποποιήσει και να εμπορευθεί τα παραγόμενα προϊόντα. Από την υπηρεσία επίσης διευκρινίζεται ότι το ζητούμενο δεν είναι τόσο η αλλαγή στις ποικιλίες των αμπελώνων του νομού μας αλλά η εμπορία των παραγόμενων προϊόντων και επομένως η συνεργασία των παραγωγών με τους οινοποιούς είναι απαραίτητη σε μια μακροχρόνια βάση όπως απαιτεί το εμπόριο του κρασιού. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο τηλέφωνο 2810309208.