Στο πλαίσιο του διαθεματικού μαθήματος «Θάλασσες και ακτές», πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων, την Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 επίσκεψη και ομιλία του καθηγητή και προϊσταμένου του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης, κ. Γεωργίου Σταυρουλάκη.

Ο κύριος Σταυρουλάκης, ως Διευθυντής του Εργαστηρίου Ελέγχου, Ποιότητας Υδατικών και Εδαφικών Πόρων, παρουσίασε στους εκπαιδευόμενους και στους υπεύθυνους εκπαίδευσης ζητήματα του υδρολογικού κύκλου, της απώλειας υδατικών πόρων και των συναρτώμενων κατασκευών, όπως είναι τα φράγματα, ενώ ανέπτυξε θέματα, όπως η ποιότητα του νερού, τα διασυνοριακά ύδατα και τα προβλήματα στη διαθεσιμότητα νερού που απορρέουν από τα υπάρχοντα παγκόσμια αποθέματα.

Έγιναν εκτενείς αναφορές σε μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε ύδατα του Νομού Χανίων, τονίζοντας τη σημασία της σωστής λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης-άρδευσης και τη σπουδαιότητα του σεβασμού όλων μας απέναντι στο περιβάλλον και τα αγαθά του. Οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν επίσης, για τα κριτήρια απόδοσης γαλάζιων σημαιών σε παραλίες αλλά και για τους δείκτες ρύπανσης των υδάτων που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις στον καταναλωτή του πόσιμου νερού ή στον κολυμβητή.

Οι εκπαιδευόμενοι, οι υπεύθυνοι καθηγητές του διαθεματικού μαθήματος «Θάλασσες και ακτές», κ. Μαρία Στρατινάκη, κ. Σπύρος Φωτείνης, κ. Μανόλης Κονταδάκης και η Διεύθυνση του Σχολείου με ανακοίνωσή τους ευχαριστούν ιδιαιτέρως τον προσκεκλημένο Καθηγητή, κ. Γιώργο Σταυρουλάκη, καθώς η αποδοχή της πρόσκλησης που του έγινε συνέβαλε στην δια- σύνδεση του ΣΔΕ Χανίων με την τοπική κοινωνία και τους επιστημονικούς της φορείς.