Με ηλεκτρονικό τρόπο θα μπορούν οι αγρότες να υπολογίσουν την ειδική ασφαλιστική εισφορά που πρέπει να καταβάλλουν στον ΕΛΓΑ για το έτος 2013.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αμεσότερη και πληρέστερη ενημέρωση ο ΕΛΓΑ παρέχει αυτήν την ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας του www.elga.gr με την επιλογή Υπολογισμός Εισφοράς Online.

Εκεί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν το Νομό, την Καλλιέργεια του αγροτεμαχίου και να εισάγουν τα στρέμματα για το φυτικό κεφάλαιο και το είδος και τον αριθμό των ζώων για το ζωικό κεφάλαιο.