Με αιχμές για τον τρόπο που καταρτίστηκε το Σχέδιο Αθηνά το Συμβούλιο του ΤΕΙ απέρριψε το Σχέδιο εκφράζοντας την ξεκάθαρη αντίθεση του.

Στην απόφαση αναφέρεται:

 ''Το Συμβούλιο συζήτησε τον κατάλογο των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας, με μορφή Μηχανογραφικού Δελτίου για υποψήφιους φοιτητές, που δόθηκε προ διημέρου στα ΜΜΕ από το Υπουργείο Παιδείας, ως αποτέλεσμα του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, για τα ακαδημαϊκά κριτήρια που δεν εφαρμόσθηκαν, τις διαδικασίες και παρεμβάσεις εξωακαδημαϊκών παραγόντων και τα άτοπα του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ, το Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης αποφάσισε ομόφωνα ότι ο κατάλογος των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που προτείνεται από το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι αποδεκτός. 

Δεν θεραπεύει προφανείς ανάγκες βελτίωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας στο σύνολό της. Ιδιαίτερα στην Τεχνολογική Εκπαίδευση, τον Τομέα αυτό της Ανώτατης Εκπαίδευσης με ταχύτατη ανοδική πορεία τα τελευταία 15 χρόνια, μεγαλύτερη οικονομική αποτελεσματικότητα και ευρωπαϊκή πλέον αναγνώριση, το αποτέλεσμα αυτό του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ, χαμηλώνει δραματικά το επίπεδο και μειώνει απαράδεκτα το μέγεθος. Καταδεικνύει σχεδιασμό για αφαίρεση των ΤΕΙ από την Ανώτατη Εκπαίδευση, με την ομοιόμορφη δόμηση Σχολών και μειωτική ομοιόμορφη ονομασία Τμημάτων σε όλη τη χώρα.

Ειδικά για το ΤΕΙ Κρήτης ο κατάλογος που δημοσιοποιήθηκε προσβάλλει τα συλλογικά όργανα και το σύνολο της Κοινότητας του Ιδρύματος που για πολλούς μήνες εργάσθηκαν εντατικά για τη βελτίωση των δομών και των λειτουργιών του ΤΕΙ Κρήτης, και μετά από ουσιαστικές διαβουλεύσεις έκαναν τεκμηριωμένες προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας για το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ. 

Οι προτάσεις αυτές αγνοήθηκαν περιφρονητικά. Μετά από σύντομη προσχηματική διαβούλευση με αντιπροσωπεία της Διοίκησης και του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης, χωρίς άλλη επικοινωνία παρά μόνο μετά από δημοσιοποιούμενες επαφές με εξωακαδημαϊκούς παράγοντες, το Υπουργείο Παιδείας εμφανίζει ένα κατάλογο Τμημάτων και Κατευθύνσεων για το Ίδρυμά μας που δεν είναι αποδεκτός. 

Εκθέτει το Ίδρυμα με την παρουσία δύο ομότιτλων Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων ένα στο Ηράκλειο ένα στον Άγιο Νικόλαο, με δύο όμοιες Κατευθύνσεις Σπουδών, ενώ η Κατεύθυνση Μάρκετινγκ εμφανίζεται στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα. 

Αγνοεί την τεκμηριωμένη πρόταση του Ιδρύματος για τη διατήρηση του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων, το οποίο έχει τη σθεναρή υποστήριξη μιας από τις ισχυρότερες Σχολές ΤΕΙ της Χώρας. Η εισαγωγή ενός λογικού αριθμού φοιτητών στο Τμήμα αυτό για το Ακ. Έτος 2013-14 θα έχει μηδενική οικονομική επιβάρυνση. 

Επιπλέον αγνοήθηκε η πρόταση της Σχολής Γεωπονίας για Τμήμα ή Κατεύθυνση Τροφίμων ενώ στον νέο κατάλογο Τμημάτων δίνονται οι Κατευθύνσεις Ζωικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης που με τη σημερινή κατάσταση προσωπικού και υποδομών και προϋπολογισμού δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν σήμερα ή μεσοπρόθεσμα.

Ο συνολικός κατάλογος των Τμημάτων, καθώς και ποικίλων Κατευθύνσεων Σπουδών μέσα σε αυτά που δεν ζητήθηκαν από το Ίδρυμα αλλά δίδονται χάριν μιας οριζόντιας και ευρωπαϊκά πρωτότυπης ομοιομορφίας για Ανώτατη Εκπαίδευση, είναι ασφυκτικός. Δεν υπάρχει μείωση της δαπάνης για το εκπαιδευτικό έργο, κάτι που αποτέλεσε τον ουσιαστικό λόγο της βεβιασμένης εκπόνησης του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ, κάτω από τις δεδομένες δημοσιονομικές συνθήκες. 

Αντίθετα, για το ΤΕΙ Κρήτης υπολογίζεται ότι υπάρχει αύξηση της δαπάνης. Αυτό, σε συνδυασμό με την προδιαγεγραμμένη μείωση του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού κατά 90% και τη στασιμότητα του σημερινού ανεπαρκούς αριθμού του μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τα επόμενα τρία χρόνια, απειλούν με αδυναμία έναρξης της Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος.

Το Συμβούλιο και η Διοίκηση του ΤΕΙ Κρήτης δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της λειτουργίας του Ιδρύματος με αυτές τις ακατανόητες προβλέψεις δομών και τις δραματικά περιοριστικές οικονομικές συνθήκες. Το Υπουργείο Παιδείας ας αναλάβει την ευθύνη για τους φοιτητές που κινδυνεύουν να διακόψουν τις σπουδές τους επειδή δεν θα υπάρχει επαρκής διδακτικός χρόνος για διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις για σημαντικό ποσοστό. 

Επιπλέον ας αναλάβει να ενημερώσει τους σημερινούς αλλά και του νέους φοιτητές των Τμημάτων και των Κατευθύνσεων με όμοιους τίτλους, για τον τόπο που θα σπουδάσουν, αυτό και τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη. Είναι δυνατό να διδαχθούν τα ίδια ακριβώς αντικείμενα σε δύο ή τρεις κοντινές πόλεις;

Την ευθύνη όλων αυτών δεν μπορούν βέβαια να αναλάβουν εξωακαδημαϊκά παράγοντες που πρότειναν ανέξοδα, και τελικά επέβαλαν, τίτλους και θέσεις Τμημάτων και Κατευθύνσεων με το γνωστό τραγελαφικό αποτέλεσμα.

Το ΤΕΙ Κρήτης, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και με ισχυρή θέση στην Ανώτατη Εκπαίδευση της Χώρας, εκπροσωπείται θεσμικά. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται από τα συλλογικά και τα εκλεγμένα μονοπρόσωπα όργανα. Οι θέσεις που συνδέονται με την αναδιάταξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις Μονάδες του ΤΕΙ καταστατικά διαμορφώνονται και εκφράζονται από το νεοσύστατο Συμβούλιο του Ιδρύματος. 

Δεν είναι κατά συνέπεια αποδεκτό εξωτερικοί παράγοντες και πρόσωπα να προτείνουν και εν κρυπτώ να επιβάλλουν οτιδήποτε για μονάδες Σπουδών και θέσεις εκπαίδευσης για το ΤΕΙ Κρήτης. Επιπλέον δεν είναι αποδεκτό (και είναι δεοντολογικά ελέγξιμο) μέλη διοικήσεων των μονάδων του Ιδρύματος που συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να διαβάλουν δημόσια τις αποφάσεις αυτές και να συμβάλλουν χωρίς συστολή στην καταστρατήγησή τους.''