Με το ποσό των 20.545.595 ευρώ ενισχύει το υπουργείο Εσωτερικών τις Περιφέρειες της χώρας, για την εξόφληση αποκλειστικά και μόνο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τρίτους.

Αναλυτικά τα ποσό που λαμβάνει κάθε Περιφέρεια είναι:

- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 1.549.633,00

- Περιφέρεια Αττικής 2.828.497,00

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 937.665,00

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 2.828.497,00

- Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 1.734.407,00

- Περιφέρεια Ηπείρου 2.828.497,00

-Περιφέρεια Θεσσαλίας 560.150,00

- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 810.773,00

-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2.828.497,00

-Περιφέρεια Κρήτης 172.467,00

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 640.015,00

-Περιφέρεια Πελοποννήσου 2.828.497,00

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης, η εν λόγω επιχορήγηση αποτελεί μέρος της συνολικής επιχορήγησης των Περιφερειών της χώρας και θα κατανεμηθεί στους λογαριασμούς των Περιφερειών με χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.