Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ , Σταματάκης Ιωάννης ανακοίνωσε ότι αύριο Τετάρτη 27 Μαρτίου και ώρα 10.00π.μ., στα γραφεία του ΟΑΔΥΚ ( Αγιά Χανίων) θα υπογραφεί η Σύμβαση του έργου , « Κατασκευή Αγωγών Προσαγωγής Λυμάτων από Οικισμούς στον Υφιστάμενο Κύριο Αγωγό_ Ε.Ε.Λ. της Περιοχής Χανίων - Κολυμβαρίου» ( προϋπολογισμού μελέτης 5.070.000€)
μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΑΔΥΚ, Γ.Γ.Αποκ/νης Διοικ/σης Κρήτης κ.Γεωργίου Δεικτάκη, Εκπροσώπου του Αναδόχου «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» , καθώς και της Τεχνικής Υπηρεσία του ΟΑΔΥΚ και του Πρόεδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ.