Προχωρούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης 6 φωτοβολταϊκών σταθμών στο Λασίθι Κρήτης, ονομαστικής ισχύος 80kWp, ύστερα από την επιλογή της μειοδότριας εταιρείας από τη ΔΕΗ.

Η Κοινοπραξία της "Κρητικής Ενεργειακής - Solarise μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, αναλαμβάνει να ολοκληρώσει το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.8εκ. ευρώ.

Η Σύμπραξη των δύο εταιρειών συνέχισε μέχρι την τελική φάση του διαγωνισμού μαζί με τις εταιρείες Positive Energy και Sunrise.

Στην προσφορά της η Σύμπραξη Εταιριών «Κρητική Ενεργειακή – SOLARISE» ανέφερε ότι, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και οι βάσεις στήριξης που θα χρησιμοποιήσει στην υλοποίηση των 6 εγκαταστάσεων θα είναι από την ExelGroup, ελληνική εταιρεία παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων υψηλής απόδοσης και σταθερών βάσεων στήριξης.