Τα χαμηλά κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων για το 2013, ειδικά για τους αναπήρους, επισημαίνει με παρέμβασή του ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών, Εσωτερικών, κ.κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, Ιωάννη Στουρνάρα και Ευρυπίδη Στυλιανίδη αντίστοιχα.

Το Πρόγραμμα της «δωρεάν διανομής τροφίμων» σε απόρους εφαρμόζεται στην Ε.Ε. από το 1987, ενώ στην Ελλάδα εφαρμόζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και περιλαμβάνει βασικά για τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων τρόφιμα (ενδεικτικά : ζυμαρικά, ρύζι, ελαιόλαδο και τυρί). Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα που λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση και είναι συνχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα έχει δύο στόχους: αφενός ένα στόχο αγοράς που συμβάλει στη σταθεροποίηση των αγορών και τη διασφάλιση λογικών τιμών για τα αγαθά που προσφέρονται στους καταναλωτές και αφετέρου ένα στόχο κοινωνικό που αφορά στη κάλυψη βασικών αναγκών διατροφής των κοινωνικά ευπαθών ομάδων μέσω διάθεσης σε αυτές τροφίμων που προέρχονται από τα αποθέματα παρέμβασης της Ε.Ε. ή συμπληρωματικά από την αγορά.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως πέρα από το όφελος που απολαμβάνουν οι τελικοί δικαιούχοι, η εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, καθώς η εισροή κοινοτικών πόρων επηρεάζει θετικά σημαντικούς φορείς της χώρας, όπως τις παραγωγικές μονάδες, τις επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης των προϊόντων που διανέμονται, τις μεταφορικές και άλλες επιχειρήσεις.

Η ΚΥΑ του 2011 καθόριζε τα κριτήρια επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων για το έτος 2012. Όπως συγκεκριμένα όριζε στο άρθρο 1 παρ.1 : «… ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας».

Η ΚΥΑ που καθορίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης του προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων για το 2013, καθιερώνει πολύ χαμηλότερα κριτήρια ειδικά για τους αναπήρους.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ: «Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι: 1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €. και 3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό».

Όπως αναφέρει ο κ. Λ. Αυγενάκης: «με τα ανωτέρω οριζόμενα γίνεται αντιληπτό ότι άποροι ανάπηροι με άνω του 67% αναπηρία, δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη δωρεάν διανομή τροφίμων, όπως κατά το προηγούμενο έτος, λόγω της μείωσης των εισοδηματικών κριτηρίων, μη λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα δαπανηρή θεραπεία τους, στο κόστος της οποίας συμμετέχουν, αλλά και η δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία διανύουμε».

Τέλος, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς σε ποιες ενέργειες θα προβούν για την άρση της ανωτέρω αδικίας κατά την οποία εξαιρούνται του προγράμματος «δωρεάν διανομής τροφίμων» άποροι ανάπηροι και ζητά την επαναφορά των ορίων στο προηγούμενο καθεστώς.