Πέντε χρόνια θα διαρκεί η άδεια παραμονής και σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν συνάψει συμβόλαια χρονομεριστικής μίσθωσης, τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας, και αφορούν ξενοδοχειακά καταλύματα, ή τουριστικές κατοικίες. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις».

Αρχικά η διάταξη που είχε κατατεθεί στο νομοσχέδιο έδινε την δυνατότητα, με απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παροχής πενταετούς άδειας παραμονής σε όσους υπηκόους τρίτων χωρών κατέχουν ακίνητη περιούσια στην Ελλάδα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου στην χώρα.

Με την τροπολογία αυτή επεκτείνεται και προβλέπεται ότι η άδεια παραμονής θα μπορεί να ανανεώνεται εφόσον υπάρχει σε ισχύ το συμβόλαιο χρονομεριστικής μίσθωσης και το ελάχιστο τίμημα για την χρονομεριστική μίσθωση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο των 250.000 ευρώ.

Ακόμη, με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το ύψος της ακίνητης περιούσιας μπορεί να αναπροσαρμόζεται, και θα προκύπτει σύμφωνα με τις αναγραφόμενες επί των συμβολαίων άξιες των συμβάσεων μίσθωσης. Η διάταξη προβλέπει επίσης ότι θα μπορεί να δίνεται σχετική άδεια παραμονής και για τα μέλη της οικογένειας του ενδιαφερόμενου, ύστερα από σχετική αίτηση. Ωστόσο υπογραμμίζεται ότι αυτή η άδεια παραμονής δεν δίνει δικαίωμα και για εργασία στην Ελλάδα ενώ δεν μπορεί να υπολογιστεί ως χρόνος διαμονής για την χορήγηση ιθαγένειας.

newsbeast.gr