Ενημερωτική συνάντηση των εκπροσώπων των Κοινωνικών Δομών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης σχετικά με τους θεσμούς Αναδοχής και Υιοθεσίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Ρ. και με την παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή και του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Σπύρου Επιτροπάκη.

Στόχος της συνάντησης ήταν η προαγωγή και προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί και να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία, για τις προϋποθέσεις, που απαιτούνται αναφορικά τόσο με τη διαδικασία της υιοθεσίας όσο και με αυτή της αναδοχής, αλλά και τις διαφορές που διέπουν το νομικό καθεστώς αυτών.

Αυτό που επισημάνθηκε ιδιαίτερα ήταν η ανάγκη να γίνει κατανοητή η διαφορά της αναδοχής από την υιοθεσία. Η υιοθεσία είναι μια νομική πράξη που κατοχυρώνεται από το Νόμο 2447/96 κατά την οποία το μεν υιοθετημένο παιδί απολαμβάνει όλα τα προνόμια και τα δικαιώματα ενός φυσικού παιδιού και η δε οικογένεια έχει τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντί του.

Με την πράξη της υιοθεσίας αλλάζει η νομική ταυτότητα του παιδιού, που το έχουν υιοθετήσει. Στην αναδοχή το παιδί κρατά τη δική του ταυτότητα και εξακολουθεί να είναι νόμιμο παιδί των φυσικών του γονέων.