Αύριο Πέμπτη 4 Απριλίου 2013 και ώρα 8:30 π.μ., θα ξεκινήσει η διάνοιξη μεταξύ του Ο.Τ. 350-350Α-349-351 της πολεοδομικής μελέτης «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» και συγκεκριμένα στην αρχή της οδού Ανθέων.

Η διάνοιξη αυτή είναι τμήμα του σχεδίου πόλεως, η οποία θα βελτιώσει την κυκλοφορία στην περιοχή και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων.

Εφιστούμε την προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή, να οδηγούν προσεκτικά και να ακολουθούν τις σημάνσεις που θα καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών.