Ένα άλμα της τάξης του 26% σε ένα στοιχείο στον ισολογισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνει προς μια αύξηση του δανεισμού έκτακτης ανάγκης από τις τράπεζες της Κύπρου και της Ελλάδας.

«Οι λοιπές απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ευρζώνης» ανήλθαν σε σχεδόν 89 δισεκατομμύρια ευρώ την εβδομάδα που έληξε στις 29 Μαρτίου, αυξημένες από το χαμηλό 12 μηνών των 70 δισεκατομμυρίων που είχε σημειωθεί δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Το στοιχείο του ισολογισμού, το οποίο δημοσιεύθηκε χθες στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, περιλαμβάνει βοήθεια έκτακτης ανάγκης ρευστότητας, ή ΕLA, που παρέχεται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όταν οι δανειστές της χώρας δεν έχουν αρκετή εγγύηση για να δανειστεί απευθείας από την ΕΚΤ, όπως ανφέρει το Bloomberg.

Ακόμη και αν η αύξηση αυτή δεν είναι όλη λόγω του ELA, το μεγαλύτερο μέρος της είναι κατά πάσα πιθανότητα, όπως επισημαίνει ο Giuseppe Maraffino, στρατηγικός αναλυτής της αγοράς σταθερού εισοδήματος της Barclays Plc στο Λονδίνο. Αυτό, όπως προσθέτει, θα μπορούσε να δείχνει ότι οι καταθέσεις φέυγουν από την Κύπρο και αντικαταθίστανται από τα κεφάλαια της κεντρικής τράπεζας.

Οι ιρλανδικές, οι ελληνικές και οι κυπριακές τράπεζες ήταν κύριοι χρήστες του ELA μέχρι το Φεβρουάριο, όταν η Ιρλανδία προχώρησε στην εκκαθάριση μίας τράπεζας που στηριζ;oταν σε αυτά τα κεφάλαια και μετέφερε αυτό το κομμάτι σε ένα άλλο μέρος του ισολογισμού της.

Οι ελληνικές τράπεζες έλαβαν € 21 δισεκατομμύρια βοήθεια από τον ELA και κυπριακές τράπεζες € 9 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα, το αργότερο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες.

zougla.gr/Φίλιππος Καραμέτος