Το σχέδιο «Αθηνά» βρέθηκε στο επίκεντρο και της δεύτερης ημέρας συνεδρίασης της συνόδου πρυτάνεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πρυτάνεις εξέφρασαν επιφυλάξεις όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου, τονίζοντας την ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, πολλοί πρυτάνεις κεντρικών Ιδρυμάτων, που δέχονται με τις ανακατατάξεις νέα τμήματα, μίλησαν για την ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης καθώς θα δεχθούν περισσότερους φοιτητές, μέλη Διδακτικού Προσωπικού (ΔΕΠ), διοικητικούς υπαλλήλους, κτίρια και λοιπές υποδομές.

Όλα αυτά -τόνισαν- δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς επιπλέον πιστώσεις.

Στη συνεδρίαση τέθηκαν και τα οικονομικά προβλήματα των Πανεπιστημίων.

«Υπάρχουν ιδρύματα που έχουν πιστώσεις για τη λειτουργία τους μόνο μέχρι τον Ιούνιο» τόνισε πρύτανης μεγάλου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος στο Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Αλλο θέμα που συζήτησαν οι πρυτάνεις είναι οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των νέων Συμβουλίων Διοίκησης.

Αποφασίστηκε να συσταθεί επιτροπή που θα καταγράψει όλα τα προβλήματα και θα τεθούν υπόψη του υπουργείου Παιδείας προκειμένου να ρυθμίσει το θέμα, καθώς συχνά οι αρμοδιότητες των μελών των Συμβουλίων, συγκρούονται ή επικαλύπτονται από τις αρμοδιότητες των πρυτανικών αρχών.

Αργά το απόγευμα στη Σύνοδο των πρυτάνεων πήγαν ο υφυπουργός Παιδείας Θεόδωρος Παπαθεοδώρου μαζί με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας Αθαν. Κυριαζή, οι οποίοι θα ενημερωθούν για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνεδρίαση.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι πρυτάνεις εξέφρασαν δυσφορία, γιατί δεν μετέβη ο υπουργός Παιδείας Κ.Αρβανιτόπουλος.

in.gr