Ανάλογα με την ηλικία θα διαμορφώνεται ο μισθός εισόδου στην αγορά εργασίας σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι φορείς και οργανισμοί θα συμμετάσχουν στο νέο μηχανισμό διαμόρφωσης των κατώτατων ορίων.

Διαφορετικός μισθός μπορεί να προβλέπεται για εργαζόμενους έως 18 ετών, άλλος για ηλικίες έως 24 ετών (όπως ισχύει σήμερα) και άλλος για μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό υποδεικνύεται και από τους ενδεικτικούς πίνακες που υποβλήθηκαν στον Υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, λίγο πριν αποσταλεί το τελικό σχέδιο υπουργικής απόφασης στην τρόικα.

Μάλιστα, σε αυτό το κείμενο με τίτλο: «Μηχανισμός για τον καθορισμό κατώτατου μισθού και ημερομισθίου», παρατίθενται όχι μόνο οι εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αλλά και εστιασμένες συστάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας.Η Καθημερινή