Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης ανακοινώνει στα μέλη του ότι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ)», που υπέβαλε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων σε συνεργασία με μερικά Επιμελητήρια, μεταξύ αυτών και το Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο 2016 και συνολικό προϋπολογισμό 3.152.624,00 Ευρώ. Το επικοινωνιακό μήνυμα του προγράμματος είναι το «Daily Choice» και αφορά στην προβολή και στην προώθηση προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και ειδικότερα των παρακάτω κατηγοριών σε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές:

- ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ:
Φέτα, Κασέρι, Πηχτόγαλο Χανίων, Φορμαέλα Αράχωβας, Παρνασσού, Μετσοβόνε, Καλαθάκι Λήμνου, Σφέλα, Ανεβατό, Μανούρι, Γαλοτύρι, Λαδοτύρι Μυτιλήνης, Μπάτζος, Ξυνομυζήθρα Κρήτης.

- ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ:
Ελαιόλαδο: Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης, Φοινίκι Λακωνίας, Αποκόρωνας Χανίων Κρήτης, Καλαμάτας, Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης, Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης, Πέτρινα Λακωνίας, Κροκεές Λακωνίας.

Βρώσιμες Ελιές: Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης, Ελιά Καλαμάτας.

Άλλα προϊόντα: Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια.

- ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΓΕ:
Ελαιόλαδο: Λέσβος, Μυτιλήνη, Χανιά Κρήτης, Λακωνία.

Άλλα Προϊόντα: Κρητικό Παξιμάδι.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι παραγωγικές, μεταποιητικές ή εμπορικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του AGROCERΤ και έχουν δικαίωμα χρήσης των σημάτων ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Η ΚΕΕ έχει ετοιμάσει - -πληροφοριακό υλικό και ειδικό ερωτηματολόγιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο, αφού συμπληρωθεί από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις το συντομότερο δυνατόν, θα πρέπει να κατατεθεί στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης.

Στη συνέχεια θα υπάρξει διεξοδική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και παρουσίαση του προγράμματος, των δράσεών του και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του σε ξεχωριστή ενημερωτική ημερίδα σε κάθε Επιμελητήριο.

Το ειδικό ερωτηματολόγιο και πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, στη διεύθυνση: http://goo.gl/XEOQz

Περισσότερες πληροφορίες στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης κ. Θ. Τσαούλη, τηλ. 28310 57330.