Τον Ιούλιο αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά η εδώ και μήνες σχεδιαζόμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, αλλάζοντας σειρά φόρων και τελών ακινήτων που διαμορφώνονται βάσει αυτών.

Από τις αλλαγές αναμένεται να προκύψουν αυξήσεις αλλά, όπως αναφέρουν Τα Νέα, και σημαντικές μειώσεις, στο βαθμό που επιδιωχθεί εξίσωση αντικειμενικών και αγοραίων όπου σήμερα η «ψαλίδα» μετά την κάθετη πτώση της αγοράς ακινήτων έχει ανοίξει σε ποσοστά που υπερβαίνουν ακόμα και το 100%.

Η εξίσωση αντικειμενικών και αγοραίων τιμών αποτελεί απαίτηση της τρόικας, η οποία έχει περιληφθεί στο Μνημόνιο με ορίζοντα εφαρμογής τον ερχόμενο Ιούνιο.

Εκατοντάδες οικισμοί, μεταξύ των οποίων περιοχές σε Μύκονο, Σαντορίνη, Κρήτη, Ρόδο ακόμη και στην Αττική θα υπαχθούν στο νέο σύστημα.


Μεγάλες επιβαρύνσεις θα υποστούν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων εξαιτίας της επέκτασης του συστήματος των αντικειμενικών τιμών σε όλη τη χώρα. Εκατοντάδες οικισμοί, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται περιοχές σε Μύκονο, Σαντορίνη, Κρήτη, Ρόδο ακόμη και στην Αττική θα υπαχθούν στο νέο σύστημα.

Σήμερα οι τιμές που λαμβάνει υπόψη της η εφορία για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος και την επιβολή των φόρων και τελών (φόρος μεταβίβασης, φόρος ακίνητης περιουσίας, ειδικό τέλος ακινήτων, τέλος ακίνητης περιουσίας) είναι ιδιαίτερα χαμηλές σε σχέση με ό,τι ισχύει για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός αντικειμενικού συστήματος.

Η αξία των κτισμάτων που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος δεν υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης που εφαρμόζεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά με βάση ένα σύστημα που αφετηρία του είναι η «τιμή εκκίνησης» του κόστους κατασκευής, προσαυξημένη συνήθως κατά 40% ανάλογα με το είδος του κτίσματος. Η τιμή εκκίνησης είναι κατά κανόνα, πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη αντικειμενική τιμή που ισχύει στα όρια του ίδιου δήμου.

Με την ένταξη στο αντικειμενικό σύστημα μια σειρά από φόρους και τέλη θα αυξηθούν. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, οι φόροι μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών, γονικής παροχής, τα τέλη έκδοσης οικοδομικών αδειών, τα τεκμήρια διαβίωσης κατοικιών, το νέο ενιαίο τέλος ακινήτων που σχεδιάζεται κ.λπ.

Παράλληλα, συστήνεται στο υπουργείο Οικονομικών νομοπαρασκευαστική επιτροπή, με αντικείμενο τη μελέτη και διαμόρφωση της νέας διαδικασίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών

 Εργο της Επιτροπής είναι να παρουσιάσει ένα νέο νομικό πλαίσιο υπολογισμού των Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων, που θα βασίζεται στη δημιουργία «Τράπεζας Πληροφοριών Αξιών Ακινήτων» με τη συλλογή στοιχείων από τις μισθώσεις, τις μεταβιβάσεις και τις εκτιμήσεις σε όλη την επικράτεια. Το νέο σύστημα θα είναι έτοιμο το 2014.


in.gr/kathimerini.gr