Σήμερα το απόγευμα, στις 18.00 θα πραγματοποιηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας το οποίο θα αποφασίσει το χρονοδιάγραμμα αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αναμένουν περισσότερες πληροφορίες για το εγχείρημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Διοίκηση της Εθνικής θα επιχειρήσει ακόμα ένα γύρο επαφών προκειμένου να βρει το 10% για την αύξηση του κεφαλαίου από ιδιώτες μετόχους.

Η Eurobank ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,8 δισ ευρώ καθώς και την προσπάθεια να βρεθούν 383 εκατ. ευρώ που είναι το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank αποφάσισε επίσης τη σύγκληση γενικής συνέλευσης, στις 30 Απριλίου με θέμα την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας κατά 5,8 δισ. ευρώ.

Στo πλαίσιo της κείμενης νομοθεσίας, μέρος της κεφαλαιακής ενίσχυσης δύναται να υλοποιηθεί με την έκδοση CoCos (μετατρέψιμα ομόλογα), μειώνοντας ισόποσα το ποσό της αύξησης με κοινές μετοχές. Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση με κοινές μετοχές θα έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τράπεζας καθώς και άλλοι ιδιώτες επενδυτές, ενώ το σύνολο του ποσού κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι ήδη εγγυημένο από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και έχει ήδη προκαταβληθεί στην Τράπεζα.

 

skai.gr