Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης , με το υπ αριθμ.6521/4-4-13 έγγραφο του προς του Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ζητάει την παρέμβαση του στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του , για την εγγραφή στο Μητρώο των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσκλών του Δήμου Πλατανιά, ο εν λόγω συνεταιρισμός δραστηριοποιείται στα όρια του Δήμου Πλατανιά και είναι από τους πιο ενεργούς Συνεταιρισμούς σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του, με πιστωτικό υπόλοιπο και χωρίς ελλείμματα και χρέη, ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου 4015/2011, λειτουργεί από το έτος 1950 με 200 μέλη, στο ιστορικό και ηρωικό χωριό των Μεσκλών του Νομού Χανίων, του Δήμο μας.

Είναι ένας από τους πολλούς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς στην Ελληνική Επικράτεια, που δεν πρόλαβε εντός της ασφυκτικής προθεσμίας που έθεσε ο Νόμος Ν.4015/21-9-2011 να διενεργήσει, την πρώτη του εγγραφή, εντούτοις πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νέου Νόμου 4099/20-12-12 με τον οποίο δίνεται παράταση σε όλες της προθεσμίες που προβλέπονται με καταληκτική ημερομηνία την 1/7/2013.