Ο Συλλόγος Πολιτικών Μηχανικών σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, διοργανώνει σεμινάριο, με θέμα: «Πρόληψη ατυχημάτων στο Εργοτάξιο - Θεωρία & Πράξη»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, στην αίθουσα του ΤΕΕ / ΤΔΚ (Νεάρχου 23, είσοδος από Γιαμπουδάκη), το Σάββατο 13 Απριλίου 2013, 10.00π.μ.

Ομιλητές:

Α) Χατζηδάκης Διονύσης - Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Β) Γωνιωτάκης Μανώλης - Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ Ηρακλείου Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΘΕΩΡΙΑ:

Σχετική Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγιεινή της εργασίας

- Γενικοί ορισμοί
- Προετοιμασία Εργοταξίου.
- Ηλεκτρισμός – Εργοταξιακά ρεύματα.
- Κατεδαφίσεις - Εκσκαφές
- Πέρατα πλακών – Ανοίγματα
- Δάπεδα Εργασίας - Ικριώματα
- Λοιπές Εργασίες – Μηχανήματα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΠΡΑΞΗ:

Εφαρμογή επί του εργοταξίου

- Ατυχήματα
- Παραδείγματα εφαρμογών επί του εργοταξίου