Την επέκταση των περιπτώσεων εργαζομένων που μπορούν να ασφαλίζονται με εργόσημο προβλέπει ο νόμος «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις» του υπουργείου Εργασίας, θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τη νομοθεσία η ασφαλιστική κάλυψη μέσω εργοσήμου ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

- Στις υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί).

- Στις κηπουρικές εργασίες.

- Στη φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών.

- Στην υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

- Σε υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (ΣΥΔ).

- Στη περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας).

- Σε μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες.

- Στην παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων.

- Στις αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος).

- Στους διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη.

- Στους απασχολούμενους στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατ' οίκον ή σε άλλο χώρο.

- Στους απασχολούμενους στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market).

newsbeast.gr