Το Σωματείο Εργαζομένων Πα.Γ.Ν.Η. θα συμμετέχει στην Πανελλαδική Στάση Εργασίας την Τετάρτη 17 Απριλίου από τις 7:00 π.μ μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Παράλληλα θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Η ανακοίνωση του Σωματείου αναλυτικά:

"Στα πλαίσια των Πανελλαδικών κινητοποιήσεων της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. για το μήνα Απρίλιο, σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 το ΔΣ του Σωματείου συμμετέχει στη Πανελλαδική Στάση Εργασίας 07 πμ. – λήξη ωραρίου.

Οι πολιτικές συγχώνευσης των Νοσοκομείων, μείωσης των κλινών, κλινικών και οργανικών θέσεων είναι σε εξέλιξη και θα ξεδιπλωθούν το επόμενο τρίμηνο.

Θα υπάρξει αξιολόγηση των Μονάδων Υγείας, Πρόνοιας, αξιολόγηση του προσωπικού, καταργήσεις οργανικών θέσεων και μέσω της κατάργησης των οργανικών θέσεων απολύσεις για να ξεπεραστούν τα Συνταγματικά κωλύματα.

Οι 25.000 απολύσεις δεν βγαίνουν από άλλους χώρους του στενού Δημόσιου Τομέα. Έτσι είναι βέβαιο ότι θα επιχειρήσουν να συμπληρώσουν τον ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ από τα Νοσοκομεία.

Αγωνιζόμαστε για :

• Ανατροπή των Μνημονιακών Πολιτικών και των καταστροφικών επιπτώσεων σε ΕΣΥ – ΕΟΠΥΥ

• Ανατροπή των πολιτικών για Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις Νοσοκομείων, Τμημάτων, Μονάδων και Θέσεων ευθύνης

• Δημόσιο & Κοινωνικό Χαρακτήρα Υγείας – Πρόνοιας, για ένα Σύστημα Υγείας Ποιοτικό, Αποτελεσματικό & Δωρεάν για όλους

• Ανατροπή των πολιτικών για Διαθεσιμότητα – Αξιολογήσεις – Απολύσεις

• Μόνιμες προσλήψεις προσωπικού

• Όχι στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων

• Αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας – Πρόνοιας – Ε.Κ.Α.Β

• Ανάπτυξη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

• Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίας Υγείας – Πρόνοιας των πολιτών

• Άμεση καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών για τα 2012 – 1ο τρίμηνο 2013

Σας ενημερώνουμε ότι τις ώρες τις Στάσης Εργασίας θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία της 7ης ΥΠΕ από τις 07 το πρωί.

Το νοσοκομείο κατά τις ώρες της Στάσης Εργασίας, θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας."